Czy nauka strzelania w szkołach już obowiązuje?

W 2022 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał  rozporządzenia, które zmieniają  programową podstawę   dla szkół  ponadpodstawowych i podstawowych  w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany te  będą obowiązywały począwszy od roku szkolnego (2022/2023).

Podpisane przez ministra rozporządzenie wprowadza  okres przejściowy, na mocy którego  szkolenie strzeleckie  w szkołach będzie wymagane dopiero za  dwa  lata szkolne. Zatem uczniowie będą nabywać umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem broni kulowej w roku szkolnym 2024/2025. Ale niektóre szkoły nową podstawę programową realizują ją już teraz.

Jeżeli na terenie powiatu, w którym funkcjonuje szkoła  istnieją warunki techniczne do realizacji programu,  zajęcia  będą  realizowane  od roku szkolnego 2022/2023. W innym przypadku (brak strzelnic i dostępu do broni) ) wymóg nauczania wg nowej podstawy programowej realizowany będzie  w roku szkolnym 2022/2023 i  2023/2024 - w miarę istniejących warunków technicznych.

W Koszalinie i w Darłowie zajęcia ze strzelaniem  na strzelnicach nie odbywają się.  Być może  już  w najbliższym czasie w okolicach Koszalina, Dąbek i Darłowa powstaną nowoczesne  strzelnice, w których szkoły będą prowadziły zajęcia zgodnie nowym programem nauczania.

A co z młodymi osobami, które nie czekając na nowe obiekty chcą  nauczyć się strzelać już teraz?  Osoby te mogą rozpocząć naukę prywatną już teraz, udając się na obiekty komercyjne działające  w naszym regionie.  Wynajmując instruktora strzelectwa mogą w bezpieczny sposób nauczyć się strzelać z broni palnej. Do dyspozycji czeka strzelnica w Lejkowie koło Malechowa, strzelnica Popowo koło Koszalina, czy kryta strzelnica Unia w Koszalinie.