Jak opisać poziom znajomości języka obcego w CV?

Znajomość języków obcych to współcześnie jedna z kompetencji najbardziej pożądanych przez pracodawców. Niektórzy z nich wymagają podstawowej znajomości języka angielskiego. Inni pragną, by kandydat potrafił posługiwać się tym językiem w sposób komunikatywny. Jeszcze inni zaś pragną, aby angielski stanowił główny język komunikacji w całej firmie. W każdej z tych sytuacji możesz mieć pewność, że pracodawca dokładnie przyjrzy się rubryce w CV, zawierającej informacje o umiejętnościach językowych. Jak zatem opisać je prawidłowo?

Gdzie umieścić w CV informacje o znajomości języków obcych?

Przeglądając aktualne oferty pracy łatwo zauważyć, że znajomość języków obcych to jedno z najczęściej wymienianych przez pracodawców wymagań. Z tego względu umieszczenie w CV informacji o posiadaniu tejże kompetencji jest obowiązkowe. Najlepiej wpisać ją bezpośrednio w rubryce z pozostałymi umiejętnościami. Jeżeli jednak chcemy przedstawić umiejętność posługiwania się danym językiem jako jeden z naszych głównych atutów – kiedy np. wymaga tego stanowisko, o które się staramy – warto utworzyć osobną sekcję „języki”, gdzie szczegółowo przedstawione zostaną umiejętności językowe danego kandydata.

Jak określić poziom znajomości języka obcego?

CV to dokument, w którym należy podawać wyłącznie prawdziwe i rzetelne informacje. Nie inaczej jest w przypadku przywoływania znajomości języków obcych. Aplikując na wybrane oferty pracy, warto więc prawidłowo opisać tę kompetencję w CV – nie należy wyłącznie wspomnieć o umiejętności komunikowania się w innym języku, a dokładnie określić poziom jej zaawansowania. Jedną z podstawowych metod jest zastosowanie Skali Rady Europy, gdzie wyróżniamy 6 poziomów znajomości języka obcego:

  • A1: początkujący,
  • A2: niższy średniozaawansowany,
  • B1: średniozaawansowany,
  • B2: wyższy średniozaawansowany,
  • C1: poziom zaawansowany,
  • C2: poziom profesjonalny.

Drugim sposobem na przedstawienie stopnia zaawansowania znajomości języka obcego jest zastosowanie skali opisowej. Zazwyczaj kandydat określa, czy danym językiem posługuje się wyłącznie w stopniu podstawowym, średnio-zaawansowanym, czy może zaawansowanym. Dopuszczalne są także takie określenia, jak: komunikatywny, zawodowy czy biznesowy. Zazwyczaj każdy etap edukacji lub ukończonego kursu pozwala w pełni określić poziom kompetencji językowych osoby, która na niego uczęszczała.