Środa, 21 sierpnia     imieniny: Franciszka, Kazimiery       osób online: 3     unikalnych wizyt:


Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2016 roku
na obszarze Uzdrowiska DąbkiOpłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.


Stawki opłaty uzdrowiskowej:

1. Stawka w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
2. Od dzieci do lat 7 w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.


Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Darłowo.
    

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2009 www.uzdrowisko-dabki.info   realizacja: 
Hutmen Dąbki | Dukat Dąbki | praca w Niemczech opieka | einfachso.pl | karty kredytowe dla Ciebie